Individualna psihoterapija za odrasle

Individualna psihoterapija za odrasle je namenjena odraslim, starim 18 let in več. Trajanje psihoterapije je odvisno od narave posameznikovih težav, pa tudi od posameznikove odločitve glede tega, ali želi hitrejše spremembe na ravni vedenja ali želi raziskovati globlje in doseči trajnejše osebnostne spremembe. Slednje zagotovo zahteva od posameznika več časa in osebnega procesa.


Srečanja med psihoterapevtom in klientom potekajo redno enkrat tedensko po 60 minut, v terminu, ki ga klient in psihoterapevt dogovorita tekom prvih srečanj. Psihoterapevtska ura z uporabo metode EMDR pa traja 90 minut. Za uporabo metode EMDR se klient in psihoterapevt dogovorita vnaprej.

Prvo, uvodno srečanje, je namenjeno pogovoru psihoterapevta in klienta o vzrokih in odločitvi klienta za obisk. Klient pove s kakšnimi težavami se sooča ter s kakšnimi pričakovanji prihaja na terapijo, psihoterapevt pa predstavi svoje delo. Na uvodnem in lahko še na nekaj naslednjih srečanjih psihoterapevt klienta usmerjeno sprašuje o poteku njegovega življenja, o zanj pomembnih dogodkih in spominih. Informacije, ki jih psihoterapevt pridobi z usmerjeno anamnezo, klientu in psihoterapevtu pomagajo pri odločitvi o sodelovanju ter pri sooblikovanju ciljev terapije. Vzajemno strinjanje obeh glede nadaljnega sodelovanja ter glede ciljev terapije klient in psihoterapevt potrdita z delovnim dogovorom.