Individualna psihoterapija za odrasle

Individualna psihoterapija za odrasle je namenjena odraslim, starim 18 let in več. 

Srečanja med psihoterapevtom in klientom potekajo redno enkrat tedensko po 60 minut, v terminu, ki ga klient in psihoterapevt dogovorita tekom prvih srečanj. Psihoterapevtska ura z uporabo metode EMDR pa traja 90 minut. Za uporabo metode EMDR se klient in psihoterapevt dogovorita vnaprej.

Prvo, uvodno srečanje, je namenjeno pogovoru psihoterapevta in klienta o vzrokih in odločitvi klienta za obisk. Klient pove s kakšnimi težavami se sooča ter s kakšnimi pričakovanji prihaja na terapijo, psihoterapevt pa predstavi svoje delo. Na uvodnem in lahko še na nekaj naslednjih srečanjih psihoterapevt klienta usmerjeno sprašuje o poteku njegovega življenja, o zanj pomembnih dogodkih in spominih. Informacije, ki jih psihoterapevt pridobi z usmerjeno anamnezo, klientu in psihoterapevtu pomagajo pri odločitvi o sodelovanju ter pri sooblikovanju ciljev terapije. Vzajemno strinjanje obeh glede nadaljnega sodelovanja ter glede ciljev terapije klient in psihoterapevt potrdita z delovnim dogovorom.

Možno se je dogovoriti tudi za psihoterapevtska srečanja na daljavo.

Cena 60-minutnega srečanja je 50 EUR, 90-minutnega srečanja z uporabo EMDR pa 60 EUR.

Psihoterapevtska srečanja potekajo na Tržaški 133 v Ljubljani, v dopoldanskem in popoldanskem času.

Za prvo srečanje lahko pokličete po telefonu vsak delavnik med 9. in 18. uro ali pišete na elektronski naslov.