Sem Urša Marn Kosin. Diplomirala in magistrirala sem na Oddelku za socialno pedagogiko Univerze v Ljubljani. Izobraževala sem se tudi na dvoletnem študiju Propedevtike na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani ter na štiriletnem študiju iz integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje IPSA v Ljubljani. Trenutno sem specializantka integrativne psihoterapije.

Kot klientka tudi sama ves čas študija psihoterapije obiskujem psihoterapijo, odkar delam s klienti pa tudi redno supervizijo.

Sem članica Društva Sinta.

O terapevtki