Sem Urša Marn Kosin, socialna pedagoginja in integrativna psihoterapevtka. Delovne izkušnje sem skoraj sedemnajst let pridobivala kot svetovalna delavka v osnovni šoli, zadnja leta pa delam z odraslimi kot psihoterapevtka v zasebni praksi.


V okviru izobraževanja za psihoterapevtko sem zaključila dvoletno izobraževanje iz psihoterapevtske propedevtike na Univerzi Sigmunda Freuda v Ljubljani in štiriletno izobraževanje iz Integrativne psihoterapije na Inštitutu IPSA v Ljubljani. Vključena sem še v triletno izobraževanje iz telesno-orientirane metode za pomoč pri zdravljenju psihološke travme in drugih, s stresom povezanih težav, Somatic experiencing (Somatsko doživljanje), ki ga nameravam zaključiti v letu 2022.


Poleg Integrativne psihoterapije, iz katere pri svojem delu izhajam, uporabljam še znanja iz metod EMDR in Somatic experiencing ter tehnike, ki klienta podpirajo v učenju čuječnosti in razvijanju sočutja do sebe.

Ves čas od začetka svojega izobraževanja za psihoterapevtko tudi sama redno obiskujem psihoterapijo, odkar delam s klienti pa tudi redno, dvakrat mesečno, supervizijo. Osebna psihoterapija zmanjšuje možnost, da v terapijo s klienti nezavedno vnašam svoje osebne vsebine in procese, s pomočjo supervizije pa redno reflektiram in evalviram svoje delo.


Sem članica slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo Sinta in mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA (International Integrative Psychoterapy Association (integrativeassociation.com).

urša fotka